Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  [Share] Server Ran EP7 Gunner

  Share
   Administrators
   avatar

   Posts Posts : 648

   Points Points : 63306

   Thanks Thanks : 712

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #1

    on Sun Nov 18, 2012 9:22 pm

   First topic message reminder :

   Database:   Server:


   Editor:


   Client:


   Hướng dẫn cài tham khảo tại topic này

   Code:
   http://lifestyle.forumvi.com/t81-topic


   Query gunner:


   USE [RanGame1]
   GO
   /****** Object: StoredProcedure [dbo].[sp_Extreme] Script Date: 01/30/2012 21:22:09 ******/
   SET ANSI_NULLS ON
   GO
   SET QUOTED_IDENTIFIER ON
   GO


   ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_Extreme]
   @nUserNum int

   AS
   DECLARE
   @error_var int,
   @rowcount_var int

   SET NOCOUNT ON

   Select 9 As M, 9 As F
   From
   (
   Select isnull(Sum(M),1) As MSum, isnull(Sum(F),1) As FSum, isnull(Sum(MS),0) As MS, isnull(Sum(FS),0) As FS
   From
   (
   Select ChaClass
   ,
   Case ChaClass
   When 1 Then 1
   When 2 Then 1
   When 256 Then 1
   When 512 Then 1
   Else 0
   End As M
   ,
   Case ChaClass
   When 4 Then 1
   When 8 Then 1
   When 64 Then 1
   When 128 Then 1
   Else 0
   End As F
   ,
   Case ChaClass
   When 16 Then
   Case ChaDeleted
   When 1 Then 0
   Else 1
   End
   Else 0
   End As MS
   ,
   Case ChaClass
   When 32 Then
   Case ChaDeleted
   When 1 Then 0
   Else 1
   End
   Else 0
   End As FS
   From ChaInfo Where UserNum=@nUserNum And (
   ( ChaClass=16 OR ChaClass=32 ) OR
   ( ( ChaClass=1 OR ChaClass=2 OR ChaClass=4 OR ChaClass=8 OR
   ChaClass=64 OR ChaClass=128 OR ChaClass=256 OR ChaClass=512 ) AND ChaLevel>=0 ) )
   ) As t
   ) As tt


   Hướng dẫn:
   Download và cài đặt:
   Windows Installer 3.1
   .NET Framework 4
   SQLEXPR
   SQLServer2005_SSMSEE

   [You must be registered and logged in to see this link.]

   [You must be registered and logged in to see this link.]

   Cuối cùng vào client mở param.ini bằng REdit04 để thay đổi ip và copy mục data vào thư mục server của bạn
   Web:


   Register
   Find Password
   Rebirth
   Transfer School
   Reset Stats
   Add Stats
   Reset PK
   Download
   Item Mall
   Vote
   Server Status
   New Menu
   Slide Box


   Chú ý phải cài máy ảo để chơi
   Chúc bạn thành công
   Nhớ ấn nút Thank để thể hiện sự lịch nha
   nguồn: ragezone


   Last edited by ๖ۣۜAdministrators on Sun Mar 27, 2016 5:49 pm; edited 3 times in total   b-) :d  :-l [You must be registered and logged in to see this link.] :-r :d  b-)

   Chú ý
   Like and Reply show Link
   Administrators
   avatar

   Posts Posts : 648

   Points Points : 63306

   Thanks Thanks : 712

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #51

    on Fri Jan 16, 2015 9:19 pm

   copy vào client và sẻver   b-) :d  :-l [You must be registered and logged in to see this link.] :-r :d  b-)

   Chú ý
   Like and Reply show Link
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-01-14

   #52

    on Sat Jan 17, 2015 3:25 pm

   Ad oi minh lam toi buoc giau nen file Data.rar va LogicFileEdittior nhung minh khong tim thay
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-01-14

   #53

    on Sat Jan 17, 2015 5:35 pm

   Ad oi minh lam den phan ODBC thi bi loi, cho minh hoi lam sao gui hinh anh len dc...mong ad hoi am som. Thanks
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-01-14

   #54

    on Sat Jan 17, 2015 5:36 pm

   Ad oi minh lam den phan ODBC thi bi loi, cho minh hoi lam sao gui hinh anh len dc...mong ad hoi am som. Thanks
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 3

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 2

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-01-13

   #55

    on Sat Jan 17, 2015 6:21 pm

   Administrators, bạn có thể hướng dẫn cách làm bằng ảnh hay video được không? Hay bạn có file sever chạy trên máy ảo chưa có thể share cho mình và các bạn được không? Cám ơn bạn nhiều :)
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 8

   Points Points : 9

   Thanks Thanks : 1

   JoinDate JoinDate : 2013-04-23

   #56

    on Fri Feb 27, 2015 7:33 pm

   chơi ở nét có làm dc hok adm
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-02-28

   #57

    on Sat Feb 28, 2015 9:48 am

   thank you!
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 13

   Points Points : 13

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-05-03

   #58

    on Tue May 03, 2016 5:33 pm

   hahahahahaha
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 9

   Points Points : 9

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-05-08

   #59

    on Wed May 11, 2016 7:33 pm

   bac oi cuu em, em chay SessionServer.exe ko dc, no doi ID User va pass.de trang van vao dc nhung star thi bi loi chay ko dc.help
   Administrators
   avatar

   Posts Posts : 648

   Points Points : 63306

   Thanks Thanks : 712

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #60

    on Wed May 11, 2016 8:05 pm

   ballann1112 wrote:bac oi cuu em, em chay SessionServer.exe ko dc, no doi ID User va pass.de trang van vao dc nhung star thi bi loi chay ko dc.help
   Kiểm tra thư mục cfg config chưa đúng hoặc odbc chưa reg   b-) :d  :-l [You must be registered and logged in to see this link.] :-r :d  b-)

   Chú ý
   Like and Reply show Link
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 7

   Points Points : 7

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-08-13

   #61

    on Sat Aug 13, 2016 10:31 pm

   thanks for this
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 10

   Points Points : 12

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-06-24

   #62

    on Sat Aug 27, 2016 1:40 pm

   ok thanks nha
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-10-24

   #63

    on Mon Oct 24, 2016 10:02 pm

   thanks for sharing
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-10-24

   #64

    on Mon Oct 24, 2016 10:02 pm

   thanks for sharing
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 2

   Points Points : 2

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-02-24

   #65

    on Fri Feb 24, 2017 11:17 am

   :) :) thanks
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-03-21

   #66

    on Tue Mar 21, 2017 10:02 am

   amma try this one
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-09-29

   #67

    on Wed Jul 26, 2017 12:21 pm

   .
   .........................
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2018-02-15

   #68

    on Thu Feb 15, 2018 3:18 am

   :b :b :b
   #69