Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  Hướng dẫn lại Cách Fix Lỗi Học Viện Silkroad cho ai cần

  Share
   Administrators
   avatar

   Posts Posts : 648

   Points Points : 63306

   Thanks Thanks : 712

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #1

    on Tue Nov 27, 2012 8:45 pm

   đây mở sql lên chạy query này khởi động lại server là xong:

   Query:

   :Hide:   b-) :d  :-l [You must be registered and logged in to see this link.] :-r :d  b-)

   Chú ý
   Like and Reply show Link
   Chém gió
   avatar

   Posts Posts : 31

   Points Points : 33

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-09-30

   #2

    on Tue Oct 01, 2013 8:13 am

   ?
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 13

   Points Points : 13

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-03

   #3

    on Fri Oct 11, 2013 11:18 am

   test query
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 11

   Points Points : 15

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-14

   #4

    on Mon Oct 14, 2013 5:42 pm

   aaaaaaaa
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 11

   Points Points : 15

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-14

   #5

    on Mon Oct 14, 2013 5:43 pm

   â
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-08-10

   #6

    on Mon Oct 28, 2013 1:11 pm

   aaaaaaaaaaaaaaaaaa
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 10

   Points Points : 10

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-10-28

   #7

    on Sun Nov 10, 2013 1:18 am

   tét
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 8

   Points Points : 9

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-06

   #8

    on Mon Nov 11, 2013 4:19 am

   hfg
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 16

   Points Points : 16

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-20

   #9

    on Sun Dec 22, 2013 4:40 pm

   v
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 13

   Points Points : 14

   Thanks Thanks : -1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-26

   #10

    on Thu Dec 26, 2013 7:12 pm

   gdfbcvbcvbcv
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 12

   Points Points : 13

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-19

   #11

    on Wed Jan 01, 2014 4:09 pm

   kknknk
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 2

   Points Points : 2

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-01-07

   #12

    on Tue Jan 07, 2014 10:14 am

   thx ^^
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 10

   Points Points : 10

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-09-04

   #13

    on Fri Feb 21, 2014 9:52 pm

   haiz
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 5

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-02-23

   #14

    on Sun Feb 23, 2014 9:06 pm

   thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2014-05-11

   #15

    on Sun May 11, 2014 3:06 pm

   ?????
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2014-09-03

   #16

    on Wed Sep 03, 2014 5:10 am

   gnjjjvgvhvhv
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 10

   Points Points : 14

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-11-06

   #17

    on Thu Nov 20, 2014 1:08 am

   up pupupupup
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-04-29

   #18

    on Fri May 01, 2015 5:16 pm

   ?
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-06-16

   #19

    on Tue Jun 16, 2015 10:30 am

   test
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 7

   Points Points : 7

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-01-09

   #20

    on Mon Jan 11, 2016 3:11 pm

   HAY NHI
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-01-19

   #21

    on Sun Jan 24, 2016 9:13 am

   testtttttttttt
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-04-10

   #22

    on Mon Jun 27, 2016 6:26 pm

   12121111111111111111111111111111
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 5

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-07-24

   #23

    on Sun Jul 24, 2016 9:19 am

   22222222222
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 2

   Points Points : 2

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-09-04

   #24

    on Sun Sep 04, 2016 1:08 pm

   eeeeeưffffqqqqq
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 2

   Points Points : 2

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-04-27

   #25

    on Wed Sep 21, 2016 7:08 am

   asddddddddddddddddddddda
   #26