Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  [Kirigami] i can fly

  Share
   Moderator
   avatar

   Posts Posts : 126

   Points Points : 414

   Thanks Thanks : 194

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-09-17

   #1

    on Mon Oct 14, 2013 4:46 pm   dể nhưng đầy ý nghĩa

   :Hide:    hệ thống level
   lvl /-heart (dể: Easy)

   lvl /-heart /-heart (khó: Medium)

   lvl /-heart /-heart /-heart (đòi hỏi có hoa tay: advanced required experience)

   lvl /-heart /-heart /-heart /-heart ( :d ............................FOR PRO :-(( )

   [You must be registered and logged in to see this link.]

   Các bạn mới làm quen với kirigami và có "Lòng Nhiệt Huyết" có thể tham khảo thêm tại [You must be registered and logged in to see this link.] ;f ;f ;f 

   Phần mềm hổ trợ thiết kế popup + đọc và chỉnh sửa PDO click vào [You must be registered and logged in to see this link.] 8-) 8-) 8-) 
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-16

   #2

    on Wed Oct 16, 2013 6:28 pm

   like
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-16

   #3

    on Wed Oct 16, 2013 7:39 pm

   :) :) :) 
   Chém gió
   avatar

   Posts Posts : 33

   Points Points : 38

   Thanks Thanks : 3

   JoinDate JoinDate : 2013-09-22

   #4

    on Mon Nov 04, 2013 12:59 pm

   like
   Chém gió
   avatar

   Posts Posts : 62

   Points Points : 62

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2013-11-06

   #5

    on Wed Nov 06, 2013 1:52 pm

   :) 
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-03

   #6

    on Sun Nov 10, 2013 3:40 pm

   like
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 5

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2013-11-11

   #7

    on Mon Nov 11, 2013 10:42 am

   ­:)
   Chém gió
   avatar

   Posts Posts : 25

   Points Points : 25

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-09

   #8

    on Mon Nov 11, 2013 10:44 am

   ôh
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 18

   Points Points : 18

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-15

   #9

    on Fri Nov 15, 2013 4:15 pm

   thanks
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 5

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-15

   #10

    on Fri Nov 15, 2013 4:55 pm

   hay :)
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 17

   Points Points : 17

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-16

   #11

    on Tue Nov 19, 2013 10:40 am

   up
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2013-11-21

   #12

    on Thu Nov 21, 2013 10:27 am

   :) 
   Chém gió
   avatar

   Posts Posts : 23

   Points Points : 24

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-21

   #13

    on Thu Nov 21, 2013 11:21 am

   y
   Chém gió
   avatar

   Posts Posts : 32

   Points Points : 32

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2013-11-21

   #14

    on Thu Nov 21, 2013 12:57 pm

   :) 
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-24

   #15

    on Sun Nov 24, 2013 5:49 pm

   tks ad nhieu nhieu
   avatar

   Posts Posts : 15

   Points Points : 15

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-30

   #16

    on Sat Nov 30, 2013 4:38 pm

   :b :b :b :b :b 
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 19

   Points Points : 19

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-03

   #17

    on Tue Dec 03, 2013 11:14 pm

   đẹp nha :)
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2013-12-09

   #18

    on Mon Dec 09, 2013 8:41 pm

   thanks bạn!
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-14

   #19

    on Sat Dec 14, 2013 10:48 am

   dep
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 10

   Points Points : 10

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-13

   #20

    on Sat Dec 14, 2013 5:53 pm

   tks
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 9

   Points Points : 9

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-09

   #21

    on Sun Dec 15, 2013 4:03 pm

   /-strong 
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 12

   Points Points : 12

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-22

   #22

    on Fri Dec 27, 2013 5:31 pm

   tks
   Chém gió
   avatar

   Posts Posts : 23

   Points Points : 23

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2013-12-30

   #23

    on Sat Jan 04, 2014 12:31 am

   thanks
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 16

   Points Points : 16

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-01-05

   #24

    on Sun Jan 05, 2014 12:34 am

   thanks bro
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 12

   Points Points : 12

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-01-06

   #25

    on Tue Jan 07, 2014 8:25 pm

   lai
   #26