Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  giúp đỡ về GM Command

  Share
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 2

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 2

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-30

   #1

    on Mon Dec 30, 2013 3:53 pm

   ai giúp mình cái lệnh chat all (chat (chú ý): ) trong sro
   lệnh giết boss, thu boss
   cấp GM Command cho người khác dùng
   tks nhiều
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 12

   Points Points : 13

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-19

   #2

    on Wed Jan 01, 2014 1:49 am

   kill bot -> /kill hay j ấy @@~