Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  Hướng dẫn lại Cách Fix Lỗi Học Viện Silkroad cho ai cần

   Administrators
   ๖ۣۜAdministrators

   Posts Posts : 650

   Points Points : 63340

   Thanks Thanks : 744

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #1

    Tue Nov 27, 2012 8:45 pm

   đây mở sql lên chạy query này khởi động lại server là xong:

   Query:

   :Hide:   b-) :d  :-l [You must be registered and logged in to see this link.] :-r :d  b-)

   Chú ý
   Like and Reply show Link
   Chém gió
   khang2013

   Posts Posts : 31

   Points Points : 33

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-09-30

   #2

    Tue Oct 01, 2013 8:13 am

   ?
   Học viên
   MyNhanTuoiTy

   Posts Posts : 13

   Points Points : 13

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-03

   #3

    Fri Oct 11, 2013 11:18 am

   test query
   Học viên
   khongtuocpro

   Posts Posts : 11

   Points Points : 15

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-14

   #4

    Mon Oct 14, 2013 5:42 pm

   aaaaaaaa
   Học viên
   khongtuocpro

   Posts Posts : 11

   Points Points : 15

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-14

   #5

    Mon Oct 14, 2013 5:43 pm

   â
   Học viên
   datbavip10

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-08-10

   #6

    Mon Oct 28, 2013 1:11 pm

   aaaaaaaaaaaaaaaaaa
   Học viên
   charlielegend

   Posts Posts : 10

   Points Points : 10

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-10-28

   #7

    Sun Nov 10, 2013 1:18 am

   tét
   Học viên
   giangkhalan

   Posts Posts : 8

   Points Points : 9

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-06

   #8

    Mon Nov 11, 2013 4:19 am

   hfg
   Học viên
   haokute

   Posts Posts : 16

   Points Points : 16

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-20

   #9

    Sun Dec 22, 2013 4:40 pm

   v
   Học viên
   HuyenThoai

   Posts Posts : 13

   Points Points : 14

   Thanks Thanks : -1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-26

   #10

    Thu Dec 26, 2013 7:12 pm

   gdfbcvbcvbcv
   Học viên
   nhatminh596

   Posts Posts : 12

   Points Points : 13

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-19

   #11

    Wed Jan 01, 2014 4:09 pm

   kknknk
   Học viên
   taner90

   Posts Posts : 2

   Points Points : 2

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-01-07

   #12

    Tue Jan 07, 2014 10:14 am

   thx ^^
   Học viên
   zinkinhbac

   Posts Posts : 10

   Points Points : 10

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-09-04

   #13

    Fri Feb 21, 2014 9:52 pm

   haiz
   Học viên
   sjeunhanque

   Posts Posts : 5

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-02-23

   #14

    Sun Feb 23, 2014 9:06 pm

   thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
   Học viên
   kiendigi

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2014-05-11

   #15

    Sun May 11, 2014 3:06 pm

   ?????
   Học viên
   keyllydo

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2014-09-03

   #16

    Wed Sep 03, 2014 5:10 am

   gnjjjvgvhvhv
   Học viên
   duybobe

   Posts Posts : 10

   Points Points : 14

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-11-06

   #17

    Thu Nov 20, 2014 1:08 am

   up pupupupup
   Học viên
   sonkhu3

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-04-29

   #18

    Fri May 01, 2015 5:16 pm

   ?
   Học viên
   amnesty

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-06-16

   #19

    Tue Jun 16, 2015 10:30 am

   test
   Học viên
   sangtieungao

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-01-09

   #20

    Mon Jan 11, 2016 3:11 pm

   HAY NHI
   Học viên
   afriend

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-01-19

   #21

    Sun Jan 24, 2016 9:13 am

   testtttttttttt
   Học viên
   tylep789

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-04-10

   #22

    Mon Jun 27, 2016 6:26 pm

   12121111111111111111111111111111
   Học viên
   ginzta

   Posts Posts : 5

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-07-24

   #23

    Sun Jul 24, 2016 9:19 am

   22222222222
   Học viên
   ut5keke

   Posts Posts : 2

   Points Points : 2

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-09-04

   #24

    Sun Sep 04, 2016 1:08 pm

   eeeeeưffffqqqqq
   Học viên
   bluemas

   Posts Posts : 2

   Points Points : 2

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-04-27

   #25

    Wed Sep 21, 2016 7:08 am

   asddddddddddddddddddddda
   #26