Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  Gm command Vsro

   Administrators
   ๖ۣۜAdministrators

   Posts Posts : 650

   Points Points : 63340

   Thanks Thanks : 744

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #1

    Tue Nov 27, 2012 8:50 pm

   đăng nhập vào game bấm shift +~

   đánh chữ /MAKEITEM ITEM rồi ấn F3 sẽ ra list item để chọn

   đánh chữ /loadmonster MOB rồi ấn F2 ra list quái vật

   lên dùng mediapk2 tiếng việt sẽ dễ hiểu hơn.   dịch chuyển máp .


   :Hide:   b-) :d  :-l [You must be registered and logged in to see this link.] :-r :d  b-)

   Chú ý
   Like and Reply show Link
   Học viên
   minhthong214

   Posts Posts : 2

   Points Points : 2

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-09-09

   #2

    Mon Sep 09, 2013 5:29 am

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   Học viên
   wallentime01

   Posts Posts : 17

   Points Points : 21

   Thanks Thanks : -2

   JoinDate JoinDate : 2013-09-08

   #3

    Tue Sep 17, 2013 6:02 pm

   test
   Học viên
   trungphucvu

   Posts Posts : 5

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-09-19

   #4

    Sat Sep 21, 2013 9:08 am

   tets
   Học viên
   loẻnt

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-09-28

   #5

    Sat Sep 28, 2013 6:02 pm

   up
   Chém gió
   khang2013

   Posts Posts : 31

   Points Points : 33

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-09-30

   #6

    Fri Oct 11, 2013 8:29 pm

   tét
   Học viên
   khongtuocpro

   Posts Posts : 11

   Points Points : 15

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-14

   #7

    Mon Oct 14, 2013 5:44 pm

   â
   Học viên
   thanh123

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-10-15

   #8

    Tue Oct 15, 2013 2:20 pm

   test
   Học viên
   avatar

   Posts Posts : 11

   Points Points : 3009

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2011-02-28

   #9

    Sat Oct 19, 2013 5:38 pm

   sro chưa bao giờ chán cả
   Học viên
   charlielegend

   Posts Posts : 10

   Points Points : 10

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-10-28

   #10

    Sat Nov 02, 2013 11:12 am

   like
   Học viên
   namprc2

   Posts Posts : 10

   Points Points : 10

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-02

   #11

    Fri Nov 08, 2013 11:28 am

   wa
   Học viên
   haokute

   Posts Posts : 16

   Points Points : 16

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-20

   #12

    Sun Dec 22, 2013 4:41 pm

   rg
   Học viên
   zinkinhbac

   Posts Posts : 10

   Points Points : 10

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-09-04

   #13

    Fri Feb 21, 2014 10:00 pm

   tets
   Học viên
   caheoomeocamap

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-03-18

   #14

    Tue Mar 18, 2014 8:49 pm

   thanks
   Học viên
   Thúy

   Posts Posts : 5

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-02-21

   #15

    Fri Apr 25, 2014 2:21 am

   thanks
   Học viên
   chungbi

   Posts Posts : 13

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : -1

   JoinDate JoinDate : 2013-06-01

   #16

    Mon Jul 07, 2014 2:00 am

   test
   Học viên
   kopyko

   Posts Posts : 12

   Points Points : 15

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2013-10-22

   #17

    Wed Nov 12, 2014 10:52 am

   11111111111111111111111111111111
   Học viên
   strippy

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-11-06

   #18

    Tue Nov 18, 2014 11:51 am

   tks
   Học viên
   tuytieudao

   Posts Posts : 7

   Points Points : 7

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-04-26

   #19

    Sun Apr 26, 2015 9:28 pm

   thanks
   Học viên
   sonkhu3

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-04-29

   #20

    Thu Apr 30, 2015 8:32 pm

   thanks
   Học viên
   amnesty

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-06-16

   #21

    Tue Jun 16, 2015 10:33 am

   test
   Học viên
   nhankirito

   Posts Posts : 14

   Points Points : 16

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-06-24

   #22

    Wed Jun 24, 2015 7:52 pm

   Học viên
   sangtieungao

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-01-09

   #23

    Mon Jan 11, 2016 3:51 pm

   edqwqweq
   Học viên
   sangtieungao

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-01-09

   #24

    Mon Jan 11, 2016 3:51 pm

   edqwqweq
   Học viên
   muinebay

   Posts Posts : 7

   Points Points : 7

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-06-17

   #25

    Wed Aug 03, 2016 3:28 pm

   22222222222222222222
   #26

    

    Similar topics

    -