Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi.

   Administrators
   ๖ۣۜAdministrators

   Posts Posts : 650

   Points Points : 63340

   Thanks Thanks : 744

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #1

    Tue Nov 27, 2012 8:58 pm

   First topic message reminder :
   LV:140, Vũ khí D12,.........
   Cấu hình yêu cầu:
   Ram 2GB
   HDD còn trống tầm 2GB
   CPU: tối thiểu 2 DUO hoặc cao hơn, (dòng Core i3,5,7 thì càn tốt).
   Có VGA càng tốt.
   Ta bắt đầu tiến hành.
   Để cài được SRO các bạn phải cái SQL server 2005 hoặc SQL server 2008(ở đây hướng dẫn SQL 2005)
   Để cài được SQL ta phải cài:Microsoft NET framwork 4


   :Hide:
   //--------------------------------------------------------------------------------
   làm server online như VDC thì nghiệp dư như mình thì không đủ khả năng: với lại internet nhà chúng ta sai IP đổi liên lục, chính gì vậy làm online không được,
   đơngiản nhất là chơi qua Himachi.
   Hưởng dẫn cho bạn nào thích chơi online qua Himachi: khi ta cai Himachi thi mỗi máy có đị chỉ IP khác nhau:
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 Himachi
   lưu ý khí chép game sang để máy khác chơi là file đả sửa IP media.pk2 rồi nhe, (máy minh phải chạy sever thì may khách mới vào được)
   Các Bạn nghỉ sao vể ảnh này:
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 Launcher
   Bạn nào muốn làm giống như thế này thi pm yahoo mình hướng dẩn chi tiết, hướng dẫn trên này thi dai vòng lắm.
   bạn nao piết tý về photoshop hả làm, chịu khó nửa, thêm công cụ vẻ paint nửa.

   //-----------------------
   Còn đây là một số hình ảnh để mô:
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-25-22%5D_43
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-26-24%5D_20
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-26-32%5D_55
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-27-02%5D_17
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-10%2017-08-29%5D_81
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-10%2017-13-34%5D_73
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-10%2017-20-39%5D_18
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-11%2014-45-56%5D_79
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2012-03-22%2001-32-41%5D_78
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2012-03-22%2002-08-06%5D_82
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2012-03-22%2015-04-25%5D_05


   Last edited by ๖ۣۜAdministrators on Sun Oct 06, 2013 12:46 am; edited 3 times in total
   Học viên
   daicabaoden1

   Posts Posts : 2

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-07-19

   #426

    Wed Jul 19, 2017 10:39 pm

   ๖ۣۜAdministrators wrote:


   LV:140, Vũ khí D12,.........
   Cấu hình yêu cầu:
   Ram 2GB
   HDD còn trống tầm 2GB
   CPU: tối thiểu 2 DUO hoặc cao hơn, (dòng Core i3,5,7 thì càn tốt).
   Có VGA càng tốt.
   Ta bắt đầu tiến hành.
   Để cài được SRO các bạn phải cái SQL server 2005 hoặc SQL server 2008(ở đây hướng dẫn SQL 2005)
   Để cài được SQL ta phải cài:Microsoft NET framwork 4


   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 Untitl10
   //--------------------------------------------------------------------------------
   làm server online như VDC thì nghiệp dư như mình thì không đủ khả năng: với lại internet nhà chúng ta sai IP đổi liên lục, chính gì vậy làm online không được,
   đơngiản nhất là chơi qua Himachi.
   Hưởng dẫn cho bạn nào thích chơi online qua Himachi: khi ta cai Himachi thi mỗi máy có đị chỉ IP khác nhau:
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 Himachi
   lưu ý khí chép game sang để máy khác chơi là file đả sửa IP media.pk2 rồi nhe, (máy minh phải chạy sever thì may khách mới vào được)
   Các Bạn nghỉ sao vể ảnh này:
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 Launcher
   Bạn nào muốn làm giống như thế này thi pm yahoo mình hướng dẩn chi tiết, hướng dẫn trên này thi dai vòng lắm.
   bạn nao piết tý về photoshop hả làm, chịu khó nửa, thêm công cụ vẻ paint nửa.

   //-----------------------
   Còn đây là một số hình ảnh để mô:
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-25-22%5D_43
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-26-24%5D_20
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-26-32%5D_55
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-27-02%5D_17
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-10%2017-08-29%5D_81
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-10%2017-13-34%5D_73
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-10%2017-20-39%5D_18
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-11%2014-45-56%5D_79
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2012-03-22%2001-32-41%5D_78
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2012-03-22%2002-08-06%5D_82
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2012-03-22%2015-04-25%5D_05
   Học viên
   phamvuong

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2011-10-08

   #427

    Wed Jul 26, 2017 5:17 pm

   chưa biết thế nào
   ẩn link thì chịu rồi
   Học viên
   nhinlanhich2

   Posts Posts : 3

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-08-06

   #428

    Sun Aug 06, 2017 11:36 am

   3213212312312
   Học viên
   nhinlanhich2

   Posts Posts : 3

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-08-06

   #429

    Sun Aug 06, 2017 11:36 am

   ๖ۣۜAdministrators wrote:


   LV:140, Vũ khí D12,.........
   Cấu hình yêu cầu:
   Ram 2GB
   HDD còn trống tầm 2GB
   CPU: tối thiểu 2 DUO hoặc cao hơn, (dòng Core i3,5,7 thì càn tốt).
   Có VGA càng tốt.
   Ta bắt đầu tiến hành.
   Để cài được SRO các bạn phải cái SQL server 2005 hoặc SQL server 2008(ở đây hướng dẫn SQL 2005)
   Để cài được SQL ta phải cài:Microsoft NET framwork 4


   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 Untitl10
   //--------------------------------------------------------------------------------
   làm server online như VDC thì nghiệp dư như mình thì không đủ khả năng: với lại internet nhà chúng ta sai IP đổi liên lục, chính gì vậy làm online không được,
   đơngiản nhất là chơi qua Himachi.
   Hưởng dẫn cho bạn nào thích chơi online qua Himachi: khi ta cai Himachi thi mỗi máy có đị chỉ IP khác nhau:
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 Himachi
   lưu ý khí chép game sang để máy khác chơi là file đả sửa IP media.pk2 rồi nhe, (máy minh phải chạy sever thì may khách mới vào được)
   Các Bạn nghỉ sao vể ảnh này:
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 Launcher
   Bạn nào muốn làm giống như thế này thi pm yahoo mình hướng dẩn chi tiết, hướng dẫn trên này thi dai vòng lắm.
   bạn nao piết tý về photoshop hả làm, chịu khó nửa, thêm công cụ vẻ paint nửa.

   //-----------------------
   Còn đây là một số hình ảnh để mô:
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-25-22%5D_43
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-26-24%5D_20
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-26-32%5D_55
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-09%2022-27-02%5D_17
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-10%2017-08-29%5D_81
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-10%2017-13-34%5D_73
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-10%2017-20-39%5D_18
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2011-08-11%2014-45-56%5D_79
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2012-03-22%2001-32-41%5D_78
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2012-03-22%2002-08-06%5D_82
   Silkroad offline sever cho máy cầu hinh thấp, online qua himachi. - Page 18 SRO%5B2012-03-22%2015-04-25%5D_05
   Học viên
   nhinlanhich2

   Posts Posts : 3

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-08-06

   #430

    Sun Aug 06, 2017 11:38 am

   dqwdwqdqwwd
   Học viên
   huynho200

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-08-07

   #431

    Mon Aug 07, 2017 10:47 am

   quá hay, mình đang tìm để chơi thử, lúc nhỏ không có điều kiện chơi
   Học viên
   tthevubqhg

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-10-01

   #432

    Sun Oct 01, 2017 7:00 pm

   goodman.......................................
   Học viên
   siro18294

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-11-14

   #433

    Tue Nov 14, 2017 2:29 pm

   Mình đang cần tìm những bài như này :3
   Học viên
   lotteria001

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-06-04

   #434

    Sat Nov 18, 2017 3:19 pm

   Để cài thử xem sao, chưa bao giờ cài đặt thành công theo hướng dẫn của mấy forum khác! thanks chủ thớt trước
   Học viên
   hahahjhjh0h0

   Posts Posts : 4

   Points Points : 4

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-11-18

   #435

    Sun Nov 19, 2017 5:26 pm

   cám ơn bạn !
   Học viên
   thomrom1987

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-11-10

   #436

    Wed Dec 13, 2017 3:33 pm

   Link down o dau vay ads oi
   Học viên
   cuttayomgai

   Posts Posts : 6

   Points Points : 6

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2018-01-11

   #437

    Thu Jan 11, 2018 7:47 am

   Xin link
   Học viên
   kaiorin

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2018-02-24

   #438

    Sat Feb 24, 2018 9:30 am

   ok cảm ơn add đã share
   Học viên
   thuychuc01

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2018-06-03

   #439

    Sun Jun 03, 2018 8:53 pm

   cam on ban nhe
   Học viên
   nongdanit85

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-12-04

   #440

    Thu Jul 12, 2018 12:54 am

   Checking...
   Học viên
   hippykeke

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2018-10-30

   #441

    Tue Nov 13, 2018 12:27 am

   part 4 die rồi b oi
   Học viên
   drtuananh

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2018-12-17

   #442

    Mon Dec 17, 2018 3:49 pm

   thanks!
   Học viên
   daewaan

   Posts Posts : 3

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2019-01-05

   #443

    Sat Jan 05, 2019 10:19 pm

   con ai choi dc khong
   Học viên
   lyricanlyst

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2019-01-14

   #444

    Mon Jan 14, 2019 12:13 am

   nhin hay ay
   Học viên
   camtoi

   Posts Posts : 3

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2019-03-17

   #445

    Sun Mar 17, 2019 11:17 am

   Up cho bạn
   Học viên
   gaored93

   Posts Posts : 2

   Points Points : 2

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2018-07-26

   #446

    Sun Jun 30, 2019 10:03 pm

   hay qua ban oi
   Học viên
   sangtieungao

   Posts Posts : 8

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-01-09

   #447

    Sat Jul 27, 2019 5:53 am

   hay nhờ quá nhờ
   Học viên
   tonyhoaivu

   Posts Posts : 5

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2017-11-25

   #448

    Mon Sep 16, 2019 6:17 pm

   cần ae hướng dẫn mở kho đồ và skill 120
   Học viên
   thichthucdit

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2019-10-22

   #449

    Tue Oct 22, 2019 2:15 pm

   mày mò làm sever off
   Học viên
   trtiendat

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2019-10-31

   #450

    Thu Oct 31, 2019 8:23 pm

   có cái sv mới tải mà chưa biết cách cài :(
   #451