Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  Tổng hợp về Dragon City

   Administrators
   ๖ۣۜAdministrators

   Posts Posts : 650

   Points Points : 63340

   Thanks Thanks : 744

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #1

    Sun Dec 23, 2012 6:01 pm

   Bảng combat để ae tiện thi đấu (có j gần thua nhớ f5 để đấu lại thì ko bị mất lượt đâu,đừng ấn finish nhé)
   Tổng hợp về Dragon City 210
   Hình về tên của các loại trứng rồng nè:
   Tổng hợp về Dragon City 110
   Ấn vào Enlarge this image để xem full ảnh
   Tổng hợp về Dragon City XmQJb
   Thời gian Lai + Thời gian ấp trứng của các loai rồng nè:

   Poo Dragon (1,000 gems) (Selling Price: 250,000 gold) [Hatching Time: 15 hrs]

   • Dark + Mud [Breeding Time: 4 hrs]
   • Dark + Waterfall [Breeding Time: 4 hrs]
   • Water + Hedgehog [Breeding Time: 4 hrs]
   • Hedgehog + Mud [Breeding Time: 4 hrs]
   • Hedgehog+ Waterfall [Breeding Time: 4 hrs]
   • Water + Venom [Breeding Time: 12 hrs]
   • Earth + Petroleum [Breeding Time: 12 hrs]
   • Hedgehog+ Petroleum [Breeding Time: 12 hrs]
   • Mud + Petroleum [Breeding Time: 12 hrs]
   • Mud + Venom [Breeding Time: 12 hrs]
   • Petroleum + Waterfall [Breeding Time: 12 hrs]
   • Petroleum + Venom [Breeding Time: 12 hrs]
   • Venom + Waterfall [Breeding Time: 12 hrs]
   • Earth + Pirate [Breeding Time: 15 hrs]
   • Hedgehog + Pirate [Breeding Time: 15 hrs]
   • Mud + Pirate [Breeding Time: 15 hrs]
   • Pirate + Waterfall [Breeding Time: 15 hrs]
   • Pirate + Venom [Breeding Time: 15 hrs]
   • Legendary + Petroleum [Breeding Time: 2 days]
   • Legendary + Pirate [Breeding Time: 2 days]
   • Crystal + Petroleum [Breeding Time: 2 days]
   • Crystal + Pirate [Breeding Time: 2 days]
   • Mirror + Petroleum [Breeding Time: 2 days]
   • Mirror + Pirate [Breeding Time: 2 days]
   • Wind + Petroleum [Breeding Time: 2 days]
   • Wind + Pirate [Breeding Time: 2 days]   OPPOSING ELEMENT DRAGONS


   Gummy Dragon (100 gems) (Selling Price: 50,000 gold) [Hatching Time: 8 hrs]

   • Laser + Dandelion [Breeding Time: 8 hrs]
   • Fluorescent + Firebird [Breeding Time: 8 hrs]
   • Neon + Nenufar [Breeding Time: 2 hrs]
   • Lantern Fish + Rattlesnake [Breeding Time: 12 hrs]
   • Jade + Star [Breeding Time: 2 hrs]
   • Plant + Star [Breeding Time: 2 hrs]
   • Firebird + Star [Breeding Time: 4 hrs]


   Cool Fire Dragon (250 gems) (Selling Price: 100,000 gold) [Hatching Time: 4 hrs]

   • Laser + Dandelion [Breeding Time: 8 hrs]
   • Fluorescent + Firebird [Breeding Time: 8 hrs]
   • Alpine + Medieval [Breeding Time: 12 hrs]
   • Flaming Rock + Alpine [Breeding Time: 6 hrs]
   • Cool Fire + Cool Fire [Breeding Time: 4 hrs]
   • Soccer + Soccer [Breeding Time: 12 hrs]


   Soccer Dragon (250 gems) (Selling Price: 100,000 gold) [Hatching Time: 12 hrs]

   • Laser + Dandelion [Breeding Time: 8 hrs]
   • Fluorescent + Firebird [Breeding Time: 8 hrs]
   • Alpine + Medieval [Breeding Time: 12 hrs]
   • Flaming Rock + Alpine [Breeding Time: 6 hrs]
   • Cool Fire + Cool Fire [Breeding Time: 4 hrs]
   • Soccer + Soccer [Breeding Time: 12 hrs]


   Armadillo Dragon (250 gems) (Selling Price: 100,000 gold) [Hatching Time: 12 hrs]

   • Jade + Star [Breeding Time: 2 hrs]
   • Alpine + Medieval [Breeding Time: 12 hrs]
   • Mud + Jade [Breeding Time: 1 hr]
   • Zombie + Mud [Breeding Time: 12 hrs]


   Petroleum Dragon (500 gems) (Selling Price: 200,000 gold) [Hatching Time: 12 hrs]

   • Neon + Nenufar [Breeding Time: 2 hrs]
   • Neon + Cloud [Breeding Time: 2 hrs]
   • Neon + Mud [Breeding Time: 2 hrs]
   • Zombie + Mud [Breeding Time: 12 hrs]
   • Neon + Lantern Fish [Breeding Time: 8 hrs]


   Pirate Dragon (1,000 gems) (Selling Price: 250,000 gold) [Hatching Time: 15 hrs]

   • Neon + Nenufar [Breeding Time: 2 hrs]
   • Lantern Fish + Rattlesnake [Breeding Time: 12 hrs]
   • Zombie + Mud [Breeding Time: 12 hrs]
   • Neon + Cloud [Breeding Time: 2 hrs]
   • Neon + Mud [Breeding Time: 2 hrs]   LEGEND DRAGONS


   Legendary Dragon (2,500 gems) (Selling Price: 200,000 gold) [Hatching Time: 2 days]
   Crystal Dragon (2,500 gems) (Selling Price: 200,000 gold) [Hatching Time: 2 days]
   Wind Dragon (2,500 gems) (Selling Price: 200,000 gold) [Hatching Time: 2 days]
   Mirror Dragon (2,500 gems) (Selling Price: 200,000 gold) [Hatching Time: 2 days]


   • Cool Fire + Cool Fire [Breeding Time: 4 hrs]
   • Gummy + Gummy [Breeding Time: 8 hrs]
   • Cool Fire + Gummy [Breeding Time: 8 hrs]
   • Gummy + Armadillo [Breeding Time: 12 hrs]
   • Petroleum + Armadillo [Breeding Time: 12 hrs]
   • Cool Fire + Armadillo [Breeding Time: 12 hrs]
   • Soccer + Armadillo [Breeding Time: 12 hrs]
   • Armadillo + Armadillo [Breeding Time: 12 hrs]
   • Gummy + Soccer [Breeding Time: 12 hrs]
   • Cool Fire + Soccer [Breeding Time: 12 hrs]
   • Petroleum + Soccer [Breeding Time: 12 hrs]
   • Soccer + Soccer [Breeding Time: 12 hrs]
   • Cool Fire + Petroleum [Breeding Time: 12 hrs]
   • Gummy + Petroleum [Breeding Time: 12 hrs]
   • Petroleum + Petroleum [Breeding Time: 12 hrs]
   • Cool Fire + Pirate [Breeding Time: 15 hrs]
   • Gummy + Pirate [Breeding Time: 15 hrs]
   • Soccer + Pirate [Breeding Time: 15 hrs]
   • Armadillo + Pirate [Breeding Time: 15 hrs]
   • Petroleum + Pirate [Breeding Time: 15 hrs]
   • Pirate + Pirate [Breeding Time: 15 hrs]
   b-) :d  :-l [You must be registered and logged in to see this link.] :-r :d  b-)

   Chú ý
   Like and Reply show Link
   Học viên
   BinLino

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-04-25

   #2

    Thu Apr 25, 2013 1:29 pm

   Link đâu??
   Administrators
   ๖ۣۜAdministrators

   Posts Posts : 650

   Points Points : 63340

   Thanks Thanks : 744

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #3

    Thu Apr 25, 2013 9:36 pm

   Đây là game trên Facebook mà
   Link đây [You must be registered and logged in to see this link.]   b-) :d  :-l [You must be registered and logged in to see this link.] :-r :d  b-)

   Chú ý
   Like and Reply show Link
   Chém gió
   vietpc

   Posts Posts : 21

   Points Points : 21

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-11-23

   #4

    Sat Nov 23, 2013 10:30 pm

   cái gì đây
   #5