Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  [Share] Gunz MTG và Vgunz

   Moderator
   BaoUyen

   Posts Posts : 3

   Points Points : 8

   Thanks Thanks : 1

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-23

   #1

    Tue Dec 24, 2013 4:06 pm

   Gunz MTG
   Trang Chủ nhé Các bạn : Các bạn cùng tham gia cho vui nhé
   mtgvn.net
   Diễn Đàn tạm thời bảo trì đến ngày 1/1/2014 là mở lại nhé : 4r.mtgvn.net
   Gunz Vgunz
   Trang Chủ : Vgunz.net
   Diễn đàn : 4r.vgunz.net
   Mấy bạn biết rồi thì thôi nhé  ;-d 
   Học viên
   alobabyday

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2013-12-29

   #2

    Sun Dec 29, 2013 8:08 pm

   Tưởng share server để em bê về mở on chứ hóa ra là quảng cáo
   Vãi mod