Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  [Thắc Mắc] Cần các người đi trước hướng dẫn

   Học viên
   Trương Toàn

   Posts Posts : 1

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Female

   JoinDate JoinDate : 2015-03-29

   #1

    Sun Mar 29, 2015 6:18 am

   Tình trang ông anh đang làm 1 con sro mấy ngày đầu không sau
   Nhưng 3 hôm sau thì member log nhiều account trên 15 16/ip thì bị diss đột ngột ( member bảo khoảng 20p) và bị band ip trong 30p mới có thể vào lại game ?
   Ai cho mình biết vấn đề đang nằm ơ đâu không ? Do máy chủ hay bênh dâta có vấn đề? Và cho hỏi cách giới hạn tài khoản trên IP ?
   tks mấy tiền bối
   Học viên
   boochanh

   Posts Posts : 5

   Points Points : 5

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-12-24

   #2

    Wed Jun 10, 2015 12:39 pm

   Log nhiều ac bị dit thì mình k biết còn giới hạn ip thì bạn tìm ở phần này conver IP