Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  [Thắc Mắc] hưóng dẫn đưa sro lên online

   Học viên
   duybobe

   Posts Posts : 10

   Points Points : 14

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2014-11-06

   #1

    Sun Apr 05, 2015 11:14 pm

   tìm trong DD mà mãi ko thấy có bài hd nào đưa thể loại này lên online ,vì em chơi thông qua hamachi nhiều rồi ,máy ram có 4gb nên qua đó muốn nhờ các anh ,chị đi trước chỉ dẫn .
   nếu bài có gì sai phạm mong mod bỏ qua ,cũng chỉ vì đam mê chứ chưa đủ trình độ kinh doanh gì cả >mong được các AE giúp đỡ
   tiện em cần ngưòi hd luôn ạ ,em sẽ hậu tạ nhẹ nhàng tùy khả năng em có ,mong các bác ko vùi dập niềm đam mê của em --b
   LH:yahoo:luongduy1890@yahoo.com.vn hoặc 01269248113