Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  [Silkroad online] hỏi đáp

   Học viên
   vietthanh

   Posts Posts : 1

   Points Points : 3

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2016-05-09

   #1

    Mon May 09, 2016 3:11 pm

   Ai có database SRO_SHARD Map 140 only asian +clien map 140 việt cho mình xin có hậu tạ cho người cung cấp đúng thông tin như mình yêu cầu nhé ;)