Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  [Help] Cần giúp đỡ

   Học viên
   nhankirito

   Posts Posts : 14

   Points Points : 16

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-06-24

   #1

    Mon May 15, 2017 12:45 pm

   ADMIN có thể làm 1 video hướng dẫn newbie tạo 1 server ran được không nhỉ :b
   Học viên
   chipnhohl113

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2018-01-19

   #2

    Fri Jan 19, 2018 5:35 pm

   nhankirito wrote:ADMIN có thể làm 1 video hướng dẫn newbie tạo 1 server ran được không nhỉ :b
   pm anh chỉ cho :3