Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  [Silkroad Online] Xin các file để cài sro chơi ổn định

   Học viên
   xuanhuytn

   Posts Posts : 5

   Points Points : 7

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2020-09-07

   #1

    Mon Sep 07, 2020 2:53 pm

   như tiêu đề, e muốn xin các pro bộ cài sever để chơi offline cùng bạn bè. e đã lướt trên khá nhiều trang khác nhau và không tìm được. các sẻver share đều bị lỗi cứ vào game là dis.