Log in

Please declare the exact username and password!

Forgot password?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  Tru Tien Việt hóa được 1 số ID để gọi quái

   Administrators
   ๖ۣۜAdministrators

   Posts Posts : 650

   Points Points : 63340

   Thanks Thanks : 744

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2010-11-25

   #1

    Sun Nov 28, 2010 3:30 pm

   Tình hình là làm hôm nọ làm Q tầng 2 của Thanh Vân Môn cày quài không được 250 con thế là dùng Ctrl + G. Mà quài không biết ID là gì. Nên sẵn việt hóa một ít luôn, việt hóa theo Tru Tiên việt nam nha, hôm nay share anh em xem có sai chỗ nào anh em nói em edit

   BOSS + MONTER + NPC ( nói chung là FULL ID toàn bộ tru tiên đó )
   Trích:
   6 Thương Nhân
   7 Dã lang
   8 Thổ Phỉ
   17 Xạ thủ
   18 Vệ Binh
   576 Hồ Điệp
   577 Sơn Trư
   578 Hoa Mị
   579 Oan Linh
   580 Thanh Oa
   581 Đệ Tử Thần Hỏa Giáo
   582 Hung Linh
   583 Linh Hầu
   584 Thông Tí Viên
   585 Hắc Trư Yêu Thú
   586 Hắc tiết trúc
   587 Kiếm Nô
   588 Văn Văn
   589 Hộ pháp thần hỏa giáo
   590 Dã Trư Yêu Thú
   591 Ấu xỉ miêu nữ
   592 Kiếm Ma
   593 Miên nữ
   594 Nha Nhân
   595 Yêu thú hắc hùng
   596 Sơn tặc
   597 Cô lâu ma binh
   598 Lưu Khấu
   599 Cô lâu xạ thủ
   600 Hồng Vân Yêu Tăng
   601 Hung Nha
   602 Thị Huyết yêu tăng
   604 Độc Trì Thủ
   605 Ngũ Hoa Thù
   606 Hoành Hành Giải
   607 Thiết Bối Giải
   608 Lưu ba hải tặc
   609 Huyết Tri Thủ
   610 Lưu ba hải đạo
   611 Viễn cổ tế giáp nhân
   612 Tử trạch cự ngạc
   613 Tử trạch cô hồn
   614 Độc Huyết Phi Mang
   615 Mãnh độc nghị
   616 Hủ thi nghị
   617 Tử trạch thiết ngạc
   618 Tử trạch thụ yêu
   619 Tử trạch dã quỷ
   620 Tử trạch ngư nhân
   621 Man Hoang Cự tích
   622 Man Hoang nghị nhân
   623 Man Hoang nghị vương
   624 Man Hoang cự nhân
   625 Cuồng sư yêu thú
   626 Man Hoang Đấu Sĩ
   627 Man Hoang Thần Vu
   628 Bạch Cốt Yêu Xà
   629 Man Hoang Hung Linh
   630 Tu la Điểu
   632 Trùng vương
   633 Hãn Phỉ
   634 Thần Hỏa Giáo Trưởng lão
   635 Kim Cương
   636 Thần Hỏa Ma Tổ
   637 Cự Hùng Yêu
   638 Phệ Huyết Ác Tăng
   639 Cô Lâu Tướng Quân
   640 Ngư Nhân Thù
   641 Hải Tặc Thuyền Trưởng
   642 Tê Giáp Chi Vương
   643 Trử trạch ngư yêu
   644 Vạn Trùng Mẫu
   645 Tử Trạch Lịch Quỷ
   647 Huyết Sư
   648 Huyền Minh Ưu Quỷ
   650 Độc Biên Bức
   651 Huyết Biên Bức
   652 Luyện Huyết Đường bang chúng
   653 Luyện Huyết Đường đầu mục
   654 Âm Linh
   655 Huyết Chú Âm Linh
   656 Trụy Lạc Tà Linh
   657 Xích Nhân Yêu Đồng
   658 Quỷ Nhân Yêu Đồng
   659 Tam vĩ yêu hồ
   660 Sỉ diệm hung lang
   661 Sỉ diệm lang vương
   662 Hổ Kiếm Sỉ 5 mắt
   663 Giáp Trùng Hỏa Nham
   664 Giáp Trùng Dung Nham
   665 Nham Linh
   666 Ma Núi
   667 Thiết Trảo Sơn Tiêu
   668 Miêu Yêu Chiến Sĩ
   669 Nham ma
   670 Thủ vệ Hùng Yêu
   671 Thủ vệ Hắc Đáp
   672 Hắc Tháp Vu Yêu
   673 Kim Đồng Yêu Bức
   674 Luyện Huyết Tử Sỉ
   675 Hắc Thủy Huyền Xà
   676 Đại Hắc Điệt
   677 Diệm Ma
   678 Cửu Mệnh Mao Vương
   679 Dung Nham Vương
   680 Bào Hiêu Vương
   681 Hồng Mang Thú Vương
   1744 Cuồng bạo dã lang
   2415 BOSS cấp 15
   2416 BOSS cấp 30
   2417 BOSS cấp 45
   2418 BOSS cấp 60
   2419 BOSS cấp 75
   6167 Thực Cốt Hoa Yêu
   6168 U Minh Sứ Giả
   6169 Xà Yêu Ngàn Năm
   6170 Lục Tuyết Kỳ
   6172 Thú Yêu Cang Tiêu
   6176 Thú Yêu Cang Tiêu
   6177 Thú Yêu Cang Tiêu
   6979 Hung chú hải đạo đầu mục
   7763 Lan hoa Yêu Mi
   7764 Phần Hương Ngư Nhân
   7765 Hồ Yêu
   7766 Song Đầu Quái
   10636 Phong Đô Quỷ Sứ
   10637 Ngộ Quyền Thiên Tướng
   10638 Thú Đạo Thiên Tướng
   10654 La Sát
   10655 Đồng Giáp Thi
   10656 Tu la Hung tốt
   10657 Tu la ma kỳ
   10658 Tu la minh tướng
   10659 Tu la thiết vệ
   10661 Tuyền tiên
   10662 Canh trung tiên
   10663 Bách Trạch
   10664 Ngũ lôi sứ
   10665 Hắc linh tiên tướng
   10666 Xích linh tiên tướng
   10667 Hộ pháp thiên binh
   10668 Kim giáp thiên tướng
   10669 Côn luân Nô
   10670 Pháp Liên Vương
   10671 Quy Điệp Vương
   10672 Thiên Nhẫn Vương
   10673 Ma Sát
   10674 Anh Mộc Vương
   10675 Âm Dương Vương
   10676 Phong Hòa Vương
   10677 An Thổ Vương
   10678 Huyền Thiên Thượng Tướng
   10679 Hỗn Độn
   10680 Khai Minh Quái
   10681 Long môn ngư yêu
   10682 Thượng cổ ngư yêu
   11943 Tiên Cảnh Dã Trư
   13429 Vật khảo thí từ boss đến boss
   15777 Tu Chân Sứ Giả
   15778 Chân Nguyên Thú
   19168 Viêm thú Thượng cổ
   22042 Kỳ
   22048 Tiểu đặc
   22055 Dụng quái mùa xuân - Niên
   22056 Dụng quái mùa xuân - Tiểu Niên
   15 Khảo thí nhiệm vụ 1
   16 Chu Nhất Tiên
   1157 Thợ rèn Lâm Tôn Đức
   1158 Thơ may Nhậm Như Toàn
   1159 Danh y Liễu Thân Nghi
   1160 Lái buôn Tưởng tử chân
   1161 Hà Long Nghiêu
   1230 Giám sát nhiệm vụ Pháp Minh
   6118 Chiểu Trạch Kỳ Ngộ - Phùng
   22062 Hợp Hoan Thánh Sứ
   21703 Tử phúc linh quan - Quảng Thành Tử


   Còn tiếp ... đang dịch.
   Giờ mình lọc ra một số ID đặc biệt anh em sài để tự tạo event cho server mình hay trang trí nó bằng 1 số quái đặc biệt ít gặp

   Trích:
   2415 BOSS cấp 15
   2416 BOSS cấp 30
   2417 BOSS cấp 45
   2418 BOSS cấp 60
   2419 BOSS cấp 75
   19168 Viêm thú Thượng cổ
   15778 Chân Nguyên Thú
   15777 Tu Chân Sứ Giả
   6979 Hung chú hải đạo đầu mục ( nhiệm vụ boss ngày )
   10637 Ngộ Quyền Thiên Tướng ( nhiệm vụ 7 boss )
   10638 Thú Đạo Thiên Tướng ( nhiệm vụ 7 boss )
   10636 Phong Đô Quỷ Sứ
   7763 Lan hoa Yêu Mi
   5597 Vu Tộc Trưởng Lão
   10491 Bất Tử Thiên Thi
   10669 Côn Luân Nô
   673 Kim đồng yêu bức
   674 Luyện Huyết Tử Sĩ

   ------- BOSS VIP------- BOSS BẤT TRỊ ( chắc vậy tại mình có 1 GM à đánh không chết nó, ai có server onl thử 5 6 GM hốt xem )
   10670 Pháp Liên Vương
   10671 Quy Điệp Vương
   10672 Thiên Nhẫn Vương
   10673 Ma Sát
   10674 Anh Mộc Vương
   10675 Âm Dương Vương
   10676 Phong Hòa Vương
   10677 An Thổ Vương
   10678 Huyền Thiên Thượng Tướng
   10679 Hỗn Độn
   10680 Khai Minh Quái
   ------- BOSS VIP------- BOSS BẤT TRỊ ( chắc vậy tại mình có 1 GM à đánh không chết nó, ai có server onl thử 5 6 GM hốt xem )

   ------- BOSS nhẹ đánh được-------
   632 Trùng vương
   633 Hãn Phỉ
   634 Thần Hỏa Giáo Trưởng lão
   635 Kim Cương
   636 Thần Hỏa Ma Tổ
   637 Cự Hùng Yêu
   638 Phệ Huyết Ác Tăng
   639 Cô Lâu Tướng Quân
   640 Ngư Nhân Thù
   641 Hải Tặc Thuyền Trưởng
   642 Tê Giáp Chi Vương
   643 Trử trạch ngư yêu
   644 Vạn Trùng Mẫu
   645 Tử Trạch Lịch Quỷ
   647 Huyết Sư
   648 Huyền Minh Ưu Quỷ
   681 Hồng Mang Thú Vương
   ------- BOSS nhẹ đánh được-------

   ----- BOSS rớt đồ xịn săn đồ -----
   6130 Mãng cổ chu cáp
   6167 Thực Cốt Hoa Yêu
   6168 U Minh Sứ Giả
   6169 Xà Yêu Ngàn Năm
   ----- BOSS rớt đồ xịn săn đồ-----
   Phía trên là ID trong tru tiên , mình việt hóa chưa hết, tại phải việt hóa rồi test nữa lâu lắm, anh em ủng hộ mình, thanks mình làm hết cho anh em quản trị server tốt hơn.

   Còn bác nào dùng client tiếng trung thì xem ID quái ở đây, ID tiếng trung là ID FULL đủ toàn bộ không thiếu 1 nhận vật, BOSS hay NPC nào trong Tru Tiên
   [You must be registered and logged in to see this link.]
   Học viên
   quatrang

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   JoinDate JoinDate : 2013-07-29

   #2

    Mon Jul 29, 2013 1:53 pm

   đăng ký để cảm ơn bạn.
   thank!
   Học viên
   vctopno

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2015-03-06

   #3

    Sun Mar 08, 2015 12:41 am

   a oy cho em xin cái id Con Địa Hành Sơn nhả tks a
   Phạm Tiến Anh

   Posts Posts : 1

   Points Points : 1

   Thanks Thanks : 0

   Gender Gender : Male

   JoinDate JoinDate : 2020-03-15

   #4

    Thu Mar 19, 2020 11:01 pm

   link die rồi ạ. Xin gửi lại
   #5